0378. Jak miłe przybytki

  1. Jak miłe przybytki nam dał Wszechmocny i Dobry nasz Bóg, * że sam w nich zamieszkał, wszak chciał wieczności zostawić nam próg. * Oto nasz Boży dom! * Pokłonem uczcijmy go wraz. * Witaj nam! Tu nasz Pan * przyjmuje nas.
  2. Tu ołtarz krynicą wszech łask, * gdzie nie ma dostępu nasz wróg. * Tu cichy wszechmocny Twój blask, * by życie płynęło bez trwóg. * Oto nasz Boży dom! * Pokłonem uczcijmy go wraz. * Witaj nam! Tu nasz Pan * wysłucha nas.