0027. Alleluja, bo króluje Pan

Alleluja, bo króluje Pan, Wszechmogący Bóg! /bis * Radujmy się, weselmy się * i oddajmy chwałę Panu Bogu! * Alleluja, bo króluje Pan, * Wszechmogący Bóg!