0381. Jak ptaki latające

Ref. Jak ptaki latające, tak Pan Bóg Zastępów * osłoni Jeruzalem, osłoni i ocali, * oszczędzi i wyzwoli.

  1. Wznosimy ręce ku górze, skąd nadejść ma dla nas pomoc? * Wzywamy Twego Imienia, o Panie nasz i Boże. * Bądź dla nas obronną twierdzą, warownią niezdobytą. * Bądź chlebem miłości dla głodnych, nadzieją naszą i siłą. * Prosimy Cię, bo wiemy, że...
  2. Dopóki Ty jesteś z nami, dopóty będziemy wolni, * bo Twoje zmartwychwstanie, Twój Krzyż nas wyzwoli. * Wypełnij więc nasze ręce czynami ludzi prawych * i taką nas drogą poprowadź, abyśmy byli bez skazy. * Prosimy Cię, bo wiemy, że...
  3. Duchu, niech Twoje tchnienie wichrem w serca uderzy * i żarem Swym niech wypali nieprawość naszych ścieżek. * Iść przez życie niełatwo, gdy ciążą kajdany grzechu. * Wolności, prawdy nam trzeba, wzywamy Ciebie, Duchu. * Prosimy Cię, bo wiemy, że...