0252. Dobry jest Pan dla ufnych

Dobry jest Pan dla ufnych, dla duszy, która szuka Go. /bis

Wołaj całym sercem do Pana. * Niech łzy twe płyną jak rzeka. * Powstań i wołaj po nocy. * Jak wody wylewaj swe serce.