0253. Dobry Jezu

  1. Dobry Jezu, racz wysłuchać prośby korne dzieci Twych, * Tyś nadzieja, Tyś otucha w wszystkich chwilach życia złych.
    Ref. Dobry Jezu, dobry Jezu, racz wysłuchać dzieci Twe.
  2. Oczyść serca nasze, Panie, zgładź ich grzechy, uśmierz złość. * Uczyń Sobie w nich mieszkanie, boś Ty nasz najmilszy Gość.
  3. Królu Boski, weź dla Siebie serca nasze, nimi rządź. * Ucz nas znać i kochać Ciebie, Królem naszym Ty nam bądź.