0256. Do Ciebie, Panie, pokornie wołamy

  1. Do Ciebie, Panie, pokornie wołamy, * łzy wylewając, serdecznie wzdychamy.
  2. Racz na nas wejrzeć z nieba wysokiego, * a racz pocieszyć człowieka grzesznego.
  3. Któregoś, Panie, zbytnio umiłował * i Krwi Najświętszej przelać nie żałował.
  4. Użycz Swej łaski ku upamiętaniu, * daj serce prawe ku Twemu wzywaniu.
  5. Abyśmy zawsze w pobożności żyli, * Ciebie na wieki z świętymi chwalili.