0028. Alleluja... Boże nasz

  1. Alleluja, alleluja, Boże nasz. * Alleluja, alleluja, Boże nasz, * jesteś pełen miłosierdzia, * Twoja łaska wiecznie trwa. * Alleluja, alleluja, Boże nasz.
  2. Alleluja, alleluja, Ojcze nasz. /bis * Jesteś wierny, zawsze wierny, * Twoja miłość wiecznie trwa. * Alleluja, alleluja, Ojcze nasz.
  3. Alleluja, Jezu Chryste, Zbawco nasz. /bis * Krzyżem Swym zwyciężasz śmierć, * nowe życie dajesz nam. * Alleluja, Jezu Chryste, Zbawco nasz.
  4. Alleluja, Duchu Święty, natchnij nas. /bis * Mądrość Twa prowadzi nas * do zwycięstwa, które trwa. * Alleluja, Duchu Święty, natchnij nas.