0258. Do Mnie wróć

/: Do Mnie wróć, * zbawię cię, * cała ziemio. :/ * /: Bo Jam jest Pan * i Twój Bóg * jedyny. :/

/: Przyjdźcie Doń, * zbawi was, * przyjdźcie do Pana. :/ * /: Bo On wasz Bóg * i wasz Pan * jedyny. :/