0263. Do zwycięstwa prowadzi mnie mój Pan

Ref. Do zwycięstwa prowadzi mnie mój Pan. * Do zwycięstwa prowadzi mnie mój Bóg. * Chcę wykrzyczeć Tobie chwałę, * alleluja! Panu cześć!

  1. Przyjdzie dzień, gdy w chwale ujrzę Ciebie, * twarzą w twarz będę oglądać Cię, * lecz na razie na ziemi tu * muszę toczyć swój bój.
  2. Dodaj sił i mocy, wiary, Panie, * wesprzyj mnie mocnym ramieniem Swym, * abym w sercu miał Słowo Twe * i podążał za Tobą, za Tobą.