0264. Drzewo Krzyża

Ref. Drzewo Krzyża, drzewo Krzyża, * źródło życia wiecznego.

  1. Tyś wyrosło z wiary jak ziarnko. * Tyś jest owocem obumarcia. * Tyś jest owocem śmierci.
  2. W twych gałęziach znajdują schronienie wszystkie ptaki niebieskie. * W twoim cieniu odpoczywam. * W twych ramionach odnajduję pokój.
  3. Ty wydajesz owoce, gdy nie ma na to czasu. * Tyś jest drzewem wiecznie zielonym. * Ty wskazujesz drogę memu sercu.
  4. Na tobie został wywyższony wąż miedziany. * W twych gałęziach uwikłał się baranek. * Ty wyrastasz na wzgórzu Moria.
  5. Przez ciebie dokonuje się sprawiedliwość. * W tobie schroniła się nadzieja świata. * Twemu drewnu powierzam swe życie.
  6. Twe ramiona porusza delikatny powiew Eliasza. * Ty stoisz nad wodą płynącą ze świątyni. * Drzewo życia stojące w raju Boga.