0267. Duchu Chrystusowy

  1. Duchu Chrystusowy, Ty możesz otworzyć * głuche uszy nasze na głos Ewangelii. * Wzywamy więc Ciebie, byś tchnął i rozpalał, * i odnawiał oblicze ziemi, tej ziemi.
    Przez posługę modlitwy ogarnąć pragniemy * dziś ojczyznę naszą i świata narody. * Twe światło im niosąc, ratując ich życie, * by człowiek w człowieku odnalazł znów brata.
    Ref. Idźmy i głośmy, niosąc światu nadzieję, * mocni wiarą składajmy świadectwo. * Skarbem wiary z innymi się dzieląc, * nieśmy wolność mu. * /: Trwajmy mocni w wierze! * Trwajmy mocni w nadziei! * Trwajmy mocni w miłości, * bo Bóg Miłością jest! :/
  2. „Otwórzcie drzwi Chrystusowi, On puka do waszych serc.” * Wołał do świata papież, syn z rodu polskiego. * Dziś naszym zadaniem jest przekazać dalej * nadzieję Europie, a światu Chrystusa, * aby Ewangelia rodziła owoce * i leczyła dziś chore serca narodów. * Więc nieśmy to Słowo, bo moc w nim ukryta * może świat ten nawrócić AD CHRISTUM REDEMPTOREM.
  3. Czas, by podjąć na nowo to dzieło wyzwolenia. * Światło nie jest po to, by stało pod korcem. * Droga prawdy przez Krzyż ku wolności prowadzi, * wyzwoli nas z lęku to słońce Ewangelii. * Świat pragnie wolności, lecz szuka jej w złudach. * Coraz bardziej grzęźnie w niewoli nałogów, * więc nieśmy mu Prawdę, ta Prawda wyzwala. * Bez lęku już, bracia, wypłyńcie na głębię.