0029. Alleluja... Chwalcie Boga w Jego świątyni

Ref. Alleluja, alleluja, alleluja! /bis

  1. Chwalcie Boga w Jego świątyni, * chwalcie w niebie, gdzie Jego tron! * Za to, co On dla nas uczynił, * chwalcie za potęgę Jego i moc!
  2. Chwalcie Pana,  grając na rogu, * harfa, lira, cytra niech gra! * Chwalcie Go na bębnach i tańcem, * chwalcie Go na strunach, niech zagra flet.
  3. Chwalcie Go na cymbałach dźwięcznych, * niechaj każdy instrument gra. * Wszystko to, co żyje na ziemi, * niechaj Ci zaśpiewa: Alleluja!