0273. Duchu Święty, Boże, przyjdź

Ref. Duchu Święty, Boże, przyjdź, * przyjdź, Duchu Światło! * Duchu Ogniu, przyjdź, * przyjdź i rozpal nas!

  1. Przyjdź, Duchu Ojca, bądź naszym światłem, * niech promienieje Twej chwały blask.
  2. O Świadku prawdziwy, umocnij nas, * chcemy rozgłaszać: zmartwychwstał Pan
  3. Przyjdź, Źródło niebieskie, przyjdź, Zdroju życia, * bądź nam uzdrowieniem, moc sercom daj.
  4. O Duchu radości, rozraduj Kościół, * niech płynie z serc naszych Baranka pieśń.
  5. Ty daj nam doświadczyć miłości Ojca, * oblicze Chrystusa objawiaj nam.
  6. Bądź nam tchnieniem życia, światła promieniem, * przez Ciebie jaśnieje Chrystusa Krzyż.