0276. Duchu Święty, oddaję się Tobie

/: Duchu Święty, oddaję się Tobie! :/ * Przenikaj mnie, oczyszczaj mnie! /bis * Niech Twa Miłość przenika serce me! (Twoja Miłość niech przenika mnie!) * Niech Twa wola we mnie staje się! (Twoja wola we mnie staje się!) * Niech Twe Słowo ożywia mnie! * Oddaję Tobie całe życie me!