0030. Alleluja... Chwalcie Pana, bo jest wierny (Kantata wyzwolenia)

Ref. Alleluja, alleluja, allelu—ja! /bis

  1. Chwalcie Pana, bo jest wierny, * Jego Imienia wzywajcie, * rozgłaszajcie Jego dzieła * pośród wszystkich ludów ziemi.
  2. Śpiewajcie Panu wdzięcznie, * bo uczynił wielkie rzeczy. * Niechaj będzie to wiadome * na całej naszej ziemi.
  3. Krzycz z radości i wesela, * mieszkanko Syjonu, * bowiem wielki się okazał * w tobie Święty Izraela.