0282. Duchu Święty, Stworzycielu

Duchu Święty, Stworzycielu, ożywiaj moją modlitwę, * ożywiaj moje pragnienie pełnienia woli Ojca. * Duchu Święty, Stworzycielu, otwieraj moje oczy, by widziały, * otwieraj moje uszy, by słyszały, serce, aby czuło. * Duchu Święty, Ożywicielu, przyjdź!