0285. Duchu Święty, zstąp (Módl się w nas)

  1. Módl się w nas, jak się modliłeś w Chrystusie, * łącząc ze Sobą w prawdziwą wspólnotę, * byśmy, jako dzieci Jedynego Ojca, * wołali do Niego z prawdziwą ufnością:
    Ref. Duchu Święty, zstąp, daj nam Swoją moc! * Twórz w nas jedność Światła i Życia, * sprawiaj jedność wiary i czynu. * Duchu Święty, zstąp, daj nam Swoją moc! * Chcemy być świadkami Chrystusa, * wszystkim ludziom nieść Jego Słowo. * Duchu Święty, zstąp, daj nam Swoją moc!
  2. Światłem Swym przeniknij, uwolnij od lęku, * pozwól nam poznać, co w nas jeszcze grzeszne trwa. * Odnów dziś serca, bądź nam źródłem wody * wytryskującej ku życiu wiecznemu.
  3. Udziel nam darów do służby w Kościele, * dla budowania Królestwa Chrystusa, * by świat cały poznał Radosną Nowinę * i w Twej mocy głosił, że Jezus jest Panem!