0288. Dzieciątko się narodziło

  1. Dzieciątko się narodziło, * wszystek świat uweseliło. * Wesoła nowina, powiła nam Syna, Maryja!
  2. Wzięło na się człowieczeństwo, * co pokryło Jego Bóstwo. * Wesoła nowina...
  3. Trzej Królowie przyjechali, * dary trojakie Mu dali. * Wesoła nowina...
  4. Przynieśli Mu dary, oto: * mirę, kadzidło i złoto. * Wesoła nowina...
  5. Na to Boże Narodzenie * wesel się, wszystko stworzenie. * Wesoła nowina...
  6. Świętą Trójcę wysławiajmy, * Bogu cześć i chwałę dajmy. * Wesoła nowina...