0289. Dzielmy się wiarą, jak chlebem

Ref. Dzielmy się wiarą, jak chlebem, * dajmy świadectwo nadziei. * Bóg ofiarował nam Siebie * i my mamy się Nim z ludźmi dzielić.

  1. Chleba tego nie zabraknie, * rozmnoży się podczas łamania. * Potrzeba tylko rąk naszych * i gotowości dawania.
  2. Nikt nie zapala lampy, * by potem ją schować pod korcem. * Skoro nas Bóg światłem natchnął, * trzeba z tym światłem iść w drogę.
  3. Odrzućmy zwątpienie i trwogę, * i choć świat się śmieje z proroków, * musimy walczyć odważnie * w służbie ludziom i Bogu.