0294. Dzięki Ci, Panie Jezu

Dzięki Ci, Panie Jezu, za życie obfite, * w Twej prawdzie i mocy chcę żyć. * Ty zbawiłeś mnie, Panie, i wciąż jesteś przy mnie, * więc śpiewam radosną mą pieśń. * Chwała, chwała, Barankowi cześć! * Alleluja, na wieki Barankowi cześć!