0295. Dzięki, Jezu

  1. Dzięki, Jezu, dzięki, Jezu, * dzięki Ci, że kochasz mnie. * Dzięki, Jezu, * dzięki, Jezu, * dzięki Ci, o dzięki Ci, że kochasz mnie.
  2. Tam na Golgocie umarłeś za mnie. * Dzięki Ci, że kochasz mnie...
  3. Zmartwychwstałeś, żyjesz we mnie. * Dzięki Ci, że kochasz mnie...
  4. Wkrótce przyjdziesz, stąd mnie weźmiesz. * Dzięki Ci, że kochasz mnie...
  5. Alleluja, alleluja. * Dzięki Ci, że kochasz mnie...