0296. Dzięki, o Boże Ojcze

Ref. (do zwr.1–3): Dzięki, o Boże Ojcze, składamy dzięki za miłość Twoją.

 1. Ty z miłości ojcowskiej stworzyłeś człowieka.
 2. Ty z miłości zesłałeś nam Syna na ziemię.
 3. Ty z miłością przygarniesz nas kiedyś do Siebie.
 4. Ty z miłości przyszedłeś odkupić człowieka.
  Ref. (do zwr.4–6): Dzięki, o Panie Jezu, składamy dzięki za miłość Twoją.
 5. Ty z miłości oddałeś na pokarm Swe Ciało.
 6. Ty z miłości przebaczasz nam zło popełnione.
 7. Ty z miłości przez dar Swoich łask mieszkasz w sercach.
  Ref. (do zwr.7–9): Dzięki, o Duchu Święty, składamy dzięki za miłość Twoją.
 8. Ty z miłością wciąż uczysz człowieka świętości.
 9. Ty przyszedłeś, by ziemię odnowić miłością.