0597. Mój Zbawiciel

Mój Zbawiciel, On bardzo kocha mnie. * Ja nie wiem czemu miłością darzy mnie. * On mi nowe życie dzisiaj ofiarować chce, * /: będę, będę mieszkał razem z Panem mym. :/