0384. Jak wielki jest Bóg (To On, nasz Pan i Król)

  1. To On, nasz Pan i Król * odziany w majestat Swój. * Ziemio, raduj się, * ziemio, raduj się.* Okrywa światłość Go, * ucieka ciemność i zło * i drży na Jego głos, * i drży na Jego głos.
    Ref. Jak wielki jest Bóg! (Wysławiaj Go.) * Jak wielki jest Bóg! (Świat ujrzy to.) * Jak wielki (wielki) jest nasz Bóg. /×2
  2. On czas w Swej dłoni ma, * od wieków na wieki trwa. * Początkiem, Końcem On, * Początkiem, Końcem On. * Jedyny w Trójcy Bóg, * Ojciec, Syn i Duch. * Barankiem jest i Lwem, * Barankiem jest i Lwem.
  3. / Na wieki godzien jest * przyjąć chwałę, moc i cześć. * Ogłaszać chcę, * jak wielki jest Bóg. /×2