0393. Jasnogórska można Pani

  1. Jasnogórska można Pani, Maryjo! * Święta Matko Chrystusowa, Maryjo! * My, Twe dzieci i poddani * w wiarę ojców zasłuchani, * wyznajemy dziś na nowo, * żeś Ty Polski jest Królową, Maryjo!
  2. Imię Twe Bogurodzica, Maryjo! * Pieśnią w dziejach naszych słynie, Maryjo! * Radość niesie polskiej duszy, * grzeszne serce łaską kruszy, * budzi wiarę i nadzieję, * i miłością w nas goreje, Maryjo!
  3. Spoza wotów i hejnałów, Maryjo! * Zejdź na ziemię, o łaskawa Maryjo! * Niech opieka Twoich dłoni, * przed niewiary grzechem broni. * Przemień dusze, serca, czyny * miłosierdziem Swego Syna, Maryjo!
  4. Tyś nam tarczą i ochroną, Maryjo! * Z berłem władczym i koroną, Maryjo! * Bóg przez Ciebie nas wysłucha * w Imię Ojca, Syna, Ducha. * Prowadź, Matko, Swoje dzieci, * w wiary nowe tysiąclecie, Maryjo!