0394. Jasnogórska Pani, Tyś naszą Hetmanką

Ref. Jasnogórska Pani, Tyś naszą Hetmanką, * Polski Tyś Królową i najlepszą Matką.

  1. Spójrz na polskie domy, na miasta i wioski, * niech z miłości Twojej słynie naród polski.
  2. Weź w opiekę młodzież i niewinne dziatki, * by się nie wyrzekły swej niebieskiej Matki.
  3. Niech i Kościół Święty, dzieło Twego Syna, * u Bożego tronu wspiera Twa przyczyna.
  4. Pomocników rzesze racz powołać, Pani, * Niech w służbie Kościoła będą Ci oddani.