0396. Ja wierzę, że to Jezus

  1. Ja wierzę, że to Jezus, * wierzę, że On Synem Boga jest. * On zmarł i powstał, aby żyć, * i za cenę śmierci życie dał. * Wierzę, że jest tu teraz (On tu teraz jest), * stoi pośród nas. * Ma moc nas teraz uzdrawiać (uzdrowienia moc), * ma przebaczenia dar.
  2. Ja wierzę Tobie, Panie, * wierzę, że Tyś Synem Boga jest. * Zmarłeś i powstałeś, aby żyć, * i za cenę śmierci życie dać. * Wierzę, że tutaj jesteś (Ty jesteś tu), * stoisz pośród nas. * Masz moc nas teraz uzdrawiać (uzdrowienia moc), * masz przebaczenia dar.