0397. Jeden chleb

  1. Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa Ciało, * z wielu ziaren pszenicznych się rodzi. * Jedno wino, co się Krwią Chrystusa stało, * z soku wielu winnych gron pochodzi.
    Jak ten chleb, co złączył złote ziarna, * tak niech miłość złączy nas ofiarna. * Jak ten kielich łączy kropel wiele, * tak nas, Chryste, w Swoim złącz Kościele.
  2. O Pasterzu, zgromadź w jednej Swej Owczarni * zabłąkane owce, które giną. * W jeden Kościół zbierz na nowo i przygarnij, * byśmy jedną stali się rodziną.
    Na ramiona Swoje weź, o Panie, * tych, co sami wrócić już nie mogą. * Niechaj zjednoczenia cud się stanie, * prowadź nas ku niebu wspólną drogą.
  3. Tylko jeden Kościół Chrystus Pan założył, * jedną prawdę Boskim Słowem głosił. * Za owczarnię jedną życie Swe położył * i o jedność Ojca Swego prosił.
    Daj nam, Boże, dożyć takiej chwili, * gdy Twa prawda zajaśnieje w mroku. * Spraw, by wszyscy z sobą się zgodzili * i na ziemi zapanował pokój.