0398. Jeden Duch

Jeden Duch * i jedno serce * ożywiały wszystkich wierzących. * Żaden nie, * nie nazywał swoim * tego, co posiadał. * Apostołowie z wielką mocą * świadczyli o zmartwychwstaniu * Pana Jezusa. * A wszyscy oni mieli wielką łaskę! * Wielką łaskę! * Wielką łaskę!