0399. Jeden jest tylko Pan

Jeden jest tylko Pan, tutaj jest Jego dom. * Klęknijcie wszyscy, którzy tu wchodzicie * i razem chwalmy Go. * Miejsce to wybrał Pan, aby wysłuchać nas. * Śpiewajmy wszyscy, słudzy Jego domu, * Bogu oddajmy cześć.