0400. Jedna miłość

  1. Jedna miłość, jedno niebo, jeden Jezus, jeden Bóg, * jedna łaska, jedna radość, jeden Kościół, jeden Duch.
    Ref. Przyjdźmy wszyscy przed Jego tron chwałę oddać Mu. * Niech króluje nad nami Boży Syn, Boży Syn.
  2. Nasze życie w Twoich rękach, co chcesz, możesz zrobić z nim. * W Twoich rękach nasze zdrowie, nasza wolność w Twojej Krwi.