0001. Otwórzcie serca

  1. Otwórzcie serca, tchnienie daje Bóg, * niech Jego życie rośnie w naszej duszy. * I niech nowy lud narodzi się z wód, * chrztem świętym na życie umocniony! * Otwórzmy serca, tchnienie daje Duch, * On jest oddechem naszej duszy, * nam zostawiony!
  2. Wydajcie ciała na Ognia żar, * tym ogniem płonie serce starej ziemi. * Zwycięstwa znak, Jezusa znak, * nadzieją dusze wam napełni. * Wydajmy ciała na Ognia żar, * Jezusa spełni się pragnienie, * nasze zbawienie.
  3. Jak żyzna rola przyjmij Ducha siew, * niech On przemieni każde twe cierpienie, * bo krzywda i ból, to znak, że Bóg twój, * wraz z tobą dopełnia odkupienie. * Jak żyzna rola ten przyjmijmy siew, * na służbę Panu dajmy siebie * w żywym Kościele.
  4. Zobaczcie, w sercach mieszka Boży Gość! * To On w modlitwę zmienia twe pragnienie. * Choć smutek, choć noc, On daje wam moc, * by Bogu oddawać uwielbienie. * Przystańmy, w sercach słychać Ducha głos, * w ciszy rozlega się wołanie: * Ojcze, nasz Panie!