0035. Alleluja... Jezus jest Królem wieków

Alleluja, alleluja, * Jezus jest Królem wieków. /bis * On władzę ma na zawsze na wieki, Jezus jest Królem wieków. * To Królestwo nie zginie na wieki, Jezus jest Królem wieków.

Zak. Alleluja, alleluja, * Jezus jest Królem wieków. /bis * Jezus jest Królem wieków.