0036. Alleluja... Jezus Panem jest, Jezus

Alleluja, alleluja, Jezus Panem jest, Jezus Królem jest. * Alleluja, alleluja, Jezus Księciem pokoju jest. * Alleluja, alleluja, On pojednał nas, cały Boży świat. * Alleluja, alleluja, Jezus Synem Boga jest. On Synem Boga jest. * Alleluja, alleluja, Jezus Panem jest, Jezus Królem jest. * Alleluja, alleluja, Jezus Księciem pokoju jest. * Pokoju Księciem jest, On Synem Boga jest. * Alleluja. Alleluja.