0037. Alleluja! Jezus Panem jest! On zmartwychwstał

Ref. Alleluja! Jezus Panem jest! * On zmartwychwstał, żyje, stoi pośród nas! * Alleluja! Radujmy się! * Uwielbiajmy Pana, który Królem jest!

  1. Na świętej uczcie Baranka, * odziani w szaty zbawienia, * przebywszy Morze Czerwone, * ku czci Chrystusa śpiewajmy.
  2. Bo Jego Ciało nas karmi, * na Krzyżu za nas wydane. * A Jego Krwią napojeni, * żyjemy odtąd dla Boga.
  3. Gdy Noc Paschalna nadeszła, * mściciela miecz nas ominął. * I wtedy Pan nas wyzwolił * spod władzy księcia ciemności.
  4. Już Chrystus Paschą jest naszą * i szczerej prawdy zaczynem, * niewinnym Bożym Barankiem, * co Siebie złożył w ofierze.
  5. O, jakże cenna ofiara, * przez którą piekło jest starte. * A lud wychodzi z niewoli, * by pełnię życia odzyskać.
  6. Już Chrystus grób Swój porzucił, * zwycięski wraca z otchłani. * A gdy uwięził szatana, * otworzył niebo dla wszystkich.
  7. O, stań się, Jezu, dla duszy * radością Paschy wieczystej, * I nas, wskrzeszonych Twą mocą, * do Swego przyłącz orszaku.
  8. Niech Ciebie, Panie promienny, * powstały z martwych po męce, * i Twego Ojca, i Ducha * wysławia rzesza zbawionych.