0328. Gdzie znajdziemy tyle chleba

Ref. Gdzie znajdziemy tyle chleba, * aby nakarmić całą rzeszę? * Gdzie znajdziemy tyle chleba, * tego nie wiemy jeszcze.

  1. Ja posiadam tylko kilka chlebów. * Ja posiadam tylko dwie ryby. * Ja posiadam jeden grosz tylko. * A ja mam puste ręce.
  2. Ja maluję oraz piszę wiersze. * Ja natomiast grywam na gitarze. * Ja zaś piszę i myślę dużo. * A ja nie umiem niczego.
  3. O mnie mówią, że jestem przystojny. * Ja zaś jestem inteligentny. * Ja natomiast jestem przebiegły. * A ja wciąż jestem nijaki.

Ref. Bóg nam ofiarował tyle chleba, * byśmy nakarmili całą rzeszę. * Bóg nam ofiarował tyle chleba, * a da nam jeszcze więcej.