0039. Alleluja... Miłość Twa

  1. Alleluja, miłość Twa * jak blask słońca nad nami wciąż trwa.
    Ref. Alle—luja, niech biją dziś dzwony, * niech wielbi Cię cały świat. * Alleluja.
  2. Alleluja, płynie pieśń, * więc wraz z nami ku niebu ją wznieś.