0352. Hosanna Synowi Dawidowemu

Hosanna Synowi Dawidowemu! * Błogosławiony, który idzie w Imię Pańskie. * O, Królu Izraelski, Hosanna na wysokości.