0040. Alleluja... Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach

Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.

  1. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach, * na wysokościach cześć niech oddadzą. * Wielbijcie Pana, Duchy niebieskie, * wielbijcie Pana, Jego zastępy!
  2. Słońce, księżycu, wielbijcie Pana, * gwiazdy świecące, wielbijcie Pana. * Niebiosa niebios, wielbijcie Pana, * wody podniebne, wielbijcie Pana!
  3. Niech wszyscy wielbią Imię Pana, * bo Jego Słowo stwarza wciąż wszystko, * bo tylko Jego Imię jest wzniosłe, * niechaj na wieki brzmi Jego chwała!
  4. On daje siłę Swemu ludowi, * z prochu podnosi Swoich przyjaciół. * Jest Bogiem bliskim dla Izraela, * Swoich wybranych On sam umacnia!
  5. Niech zabrzmi chwała Ojcu, co stwarza, * Jego Synowi, który jest Panem, * Duchowi, który w nas zamieszkuje, * przez wszystkie wieki wieków! Amen!