0355. Idzie mój Pan

Idzie mój Pan, idzie mój Pan. * On teraz biegnie, by spotkać mnie. /bis * Mija góry, łąki, lasy, * by Komunii stał się cud. * On chce chlebem nas nakarmić, * by nasycić życia głód.