0357. Idziemy w rytm pieśni miłości

Idziemy w rytm pieśni miłości, * śpiewając na cześć Króla Chwał. * Ma moc, aby piekło otworzyć, * uwolnić od grzechu i zła. * Niesiemy więc flagę zbawienia, * a Jezus, nasz Mistrz i nasz Pan. * To armia czcicieli stoi z Nim wraz * w ogniu ochrzczona, * niosąca tej chwały blask.

Wznosimy krzyk! * Zwycięski krzyk. * Gdyż Baranka krwią zwyciężyliśmy i słowem naszych ust. * A walka trwa! * Dla Pana chwał. * Swe życie składamy, by tryumf Chrystusa w tym świecie mógł brzmieć!