0359. Idźcie na cały świat

Ref. Idźcie na cały świat * i nauczajcie wszystkie narody!

  1. Żniwo wprawdzie wielkie, * ale robotników mało. * Proście więc Pana żniwa, * żeby wyprawił robotników na żniwo Swoje.
  2. Nie wyście Mnie wybrali, * ale Ja was wybrałem * i przeznaczyłem was na to, * abyście szli i owoc przynosili.
  3. To wam przykazuję, * abyście się wzajemnie miłowali. * Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami Moimi, * jeśli będziecie się wzajemnie miłowali.
  4. Jak Ojciec Mnie posłał, * tak i Ja was posyłam. * Weźmijcie Ducha Świętego * i bądźcie Moimi świadkami aż po krańce ziemi.
  5. Przyszedłem ogień rzucić na ziemię * i jakże pragnę, żeby on zapłonął. * Duch Święty, którego Ojciec pośle w Moim imieniu, * On będzie świadczył o Mnie.