0408. Jestem Twój na wieki

Ref. Jestem Twój, * na wieki Twój, * nikt i nic nie rozerwie już * więzów miłości tej. * Jestem Twój, * na wieki Twój, * Twoja miłość złączyła nas, * Twój Krzyż.

  1. I nic więcej już * nie potrzeba mi, * niczego już nie pragnę, gdy przy mnie jesteś Ty. * Twoja łaska wzmacnia mnie, * Słowo Twe oczyszcza mnie. * Jesteś Drogą, Prawdą, Życiem mym na zawsze.
  2. Imię Twoje, Panie, * jest jak miód, * dotyk Twój rozpala ogień w sercu mym. * Twoja Krew obmyła mnie, * Twoja śmierć zmazała grzech.* Od dziś w światłości z Tobą mogę być na zawsze.