0465. Jezus oddał za nas życie Swe

  1. Jezus oddał za nas życie Swe, * Jezus kocha mnie. /bis
    Ref. Kochajcie Pana, niech żyje w was, * Zbawiciel świata po wieczny czas. * Kochajcie Pana, a serca swe * oddajcie Jemu, gdyż kocha je, kocha je.
  2. Jezus zgładził pierworodny grzech, * Jezus i Jego Krew. /bis
  3. Jezus Swą miłość ofiarował nam, * Jezus, dobroci Pan. /bis

Ref. Kochajcie Pana, niech żyje w was, * Zbawiciel świata po wieczny czas. * Kochajcie Pana, a serca swe * oddajcie Jemu, gdyż kocha je, kocha je, * kocha je.