0469. Jezus przez życie mnie wiedzie

  1. Jezus przez życie mnie wiedzie, * daje mi silne Swe dłonie, * kroczy przede mną na przedzie * i drogę toruje mi wciąż.
    Ref. Jezus jest mym przyjacielem, * Jezus jest obrońcą mym. * Jezus jest mym Zbawicielem, * zawsze chcę przebywać z Nim.
  2. On mnie obdarzył pokojem, * duszę nieczułą poruszył, * miłość i radość dał Swoją * i w serce nadzieję mi wlał.
  3. Krzyża ciężkiego ramiona * gniotły Mu barki straszliwie, * potem za grzechy me skonał, * bym wieczne zbawienie mógł mieć.