0044. Alleluja, wielbimy Ciebie

Ref. A——alleluja, wielbimy Ciebie, * Ty jesteś Królem chwały.

  1. Abba, Abba Ojcze, * pochyl się nad nami, * dziećmi miłości.
  2. Jezu, * Ty jesteś Panem * ku chwale Boga Ojca.
  3. Słowo, Słowo życia, * być z Tobą, słuchać Ciebie, * w Tobie się zanurzyć.
  4. Tchnienie miłości, * Duchu Boży, * wieczny Płomieniu.
  5. Święty, * Święty, Święty, * Tyś był, Tyś jest, Ty przychodzisz.
  6. Z Cherubinami wielbimy Ciebie, * nową pieśń śpiewamy, * Królestwo Twoje jest w nas.
  7. Alleluja, * ciesz się, Syjonie, * Oblubieniec nadchodzi.
  8. Alleluja, * zapalcie lampy, * wyjdźcie Mu na spotkanie.