0481. Jezu, umiłowany Synu Ojca

Ref. Jezu, umiłowany Synu Ojca Przedwiecznego, * bądź uwielbiony! * Bądź uwielbiony!

  1. Tyś ogołocił samego Siebie * przyjąwszy postać sługi. * Tyś się uniżył, stawszy się posłusznym, * aż do śmierci krzyżowej.
  2. Duch spoczął na Tobie, namaścił Cię i posłał, * byś ubogim niósł Dobrą Nowinę. * Więźniom marniejącm w ciemnościach głosił wolność, * a niewidomym przejrzenie.
  3. W mocy Swego Ducha poślij mnie na nowo, * bym oglądał Twoje dzieła. * Przyjmij me oddanie, bo pragnę pójść za Tobą * i służyć moim braciom.