0002. Aaa, Alleluja! W Tobie cała nadzieja ma

Ref. Aaa, Alleluja! W Tobie cała nadzieja ma! * Alleluja! Alleluja! Tak, w Tobie nadzieja ma!

  1. Kiedy duch mój omdlewa, * serce zamiera, dusza pragnie Cię, * jak zeschła ziemia, ogrodu ulewa, * prędko wysłuchaj mnie.
  2. Twój dobry Duch mnie wyprowadzi, * po równej ziemi zaprowadzi mnie. * Bo wiem, że ci, co we łzach sieją, * żąć będą w radości.
  3. Z głębokości wołam do Ciebie, * nakłoń Swe ucho, głośno błagam Cię. * Bo jeśli zachowasz pamięć o grzechach, * któż ostoi się?
  4. Gdybym szedł przez ciemną dolinę, * zła nie ulęknę, nie ulęknę się! * Bo wiem, że Ty, choć jest ciemno, * zawsze jesteś ze mną!