0048. Aniele, aniele (Murarz wielkie domy stawia)

  1. Murarz wielkie domy stawia, by gdzie mieszkać było. * Muzyk gra na instrumencie, by się lepiej żyło. * Piekarz musi zaś pracować, by nie brakło chleba. * Anioł Stróż pilnuje duszy, by poszła do nieba.
    Ref. Aniele, aniele, niebieski posłańcu * przy mnie stój, przy mnie stój w tańcu i w różańcu. * Aniele, aniele, wysłanniku Boga, * czuwaj, bo, czuwaj, bo niebezpieczna droga.
  2. Górnik węgiel wydobywa, rybak łowi ryby, * pan czarodziej coś czaruje, ale tak na niby. * Żołnierz nam pilnuje granic, bo pilnować trzeba. * Anioł Stróż pilnuje duszy, by poszła do nieba.
  3. Nauczyciel uczy dzieci, aby mądre były, * chemik mydło produkuje, by się dzieci myły. * Pan ogrodnik sieje trawę, aby sobie rosła. * Anioł Stróż pilnuje duszy, by do nieba poszła.