0049. Aniele Boży, Stróżu mój

Aniele Boży, Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. * Rano, wieczór, we dnie, w nocy bądź mi zawsze ku pomocy. * Strzeż mnie od wszelkiego złego * i zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen. * Wiecznego. Amen